خدمات

لیست خدمات UPAY

لطفا پیش از استفاده از سیستم پرداخت UPAY ابتدا راهنمای هر بخش را با دقت مطالعه بفرمایید.

خدمات آزمون‌های زبان

تغییر آزمون IBT

پرداخت هزینه تغییر آزمون تافل IBT به مبلغ ۶۰ دلار

راهنما پرداخت

ریپورت نمره IBT

پرداخت هزینه ریپورت نمره تافل IBT به مبلغ ۱۹ دلار

راهنما پرداخت

ثبت نام تافل IBT

پرداخت هزینه ثبت نام تافل IBT به مبلغ ۱۹۵ دلار

راهنما پرداخت

تغییر آزمون GRE

پرداخت هزینه تغییر آزمون GRE به مبلغ ۵۰ دلار

راهنما پرداخت

ریپورت نمره GRE

پرداخت هزینه ریپورت نمره آزمون GRE به مبلغ ۲۷ دلار

راهنما پرداخت

ثبت نام GRE

پرداخت هزینه ثبت نام آزمون GRE به مبلغ ۱۹۵ دلار

راهنما پرداخت

خدمات اپلای

پرداخت Application Fee

پرداخت هزینه Application دانشگاه به مبلغ دلخواه

راهنما پرداخت

پرداخت Sevice Fee

پرداخت هزینه Sevis به مبلغ ۲۰۰ دلار

راهنما پرداخت

تعیین وقت سفارت آمریکا

پرداخت هزینه تعیین وقت سفارت آمریکا به مبلغ ۱۶۰ دلار

راهنما پرداخت

خدمات دانشجویی

پرداخت هزینه IEEE

پرداخت هزینه عضویت IEEE به مبلغ دلخواه

راهنما پرداخت

جهت استفاده از خدمات UPAY ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید.